Banner výkopových prác

Zemné, výkopové a búracie práce

Výkopy základov, drenážnych jám, septikov, bazénov, šácht, výkopy pre inžinierske siete...

Príprava a úpravy terénov záhrad, príjazdových ciest, chodníkov, parkovísk...

Naloženie, preprava a skladovanie stavebného materiálu a odpadu

Banner výkopových prác

Recyklácia drobného stavebného odpadu

Recyklát tehlový zmiešaný, betónový, kamenný-pieskovcový a zásypový prach.


Banner výkopových prác

Zemné, výkopové a búracie práce

Zemné, výkopové a búracie práce. Recyklácia drobného stavebného odpadu.

O nás

O nás

V spoločnosti BMSpol SK s.r.o. realizujeme zemné a výkopové práce v rámci Prešovského a Košického kraja a to najmä v okresoch Poprad, Levoča, Spišská Nová Ves a Kežmarok už viac ako 12 rokov. Za ten čas sme nadobudli veľké množstvo skúsenosti, vďaka ktorým si vieme poradiť s akýmikoľvek potrebami zákazníka v oblasti zemných a výkopových prác. Realizujeme taktiež sanačné a búracie práce s možnosťou odvozu stavebnej suťe a jej uskladnenie na našom pracovisku. Naše portfólio sme rozšírili o recykláciu drobného stavebného odpadu, čo vyrieši problémy zákazníkov, ktorí budú mať povinnosť stavebný odpad do istej miery recyklovať. Na zemné a výkopové práce využívame vlastné mechanizmy ako napr. rýpadlo - nakladač New Holland B115B a New Holland B110. Na dovoz a odvoz sypkých materiálov a prepravu stavebných materiálov využívame nákladné auto Volvo FL6 a Liaz 18.29

Naše služby

Naše služby zahŕňajú zemné a výkopové práce väčšieho aj menšieho rozsahu a taktiež búracie práce menších a stredne veľkých objektov a stavieb s možnosťou odvozu suti. Našu činnosť sme rozšírili o recykláciu drobného stavebného odpadu, ktorý drvíme na väčšie aj menšie frakcie. Pri práci využívame vlastné mechanizmy, ako rýpadlo - nakladač New Holland B115B, čo všestranne využiteľný stroj a ktorý zvláda aj náročnejšiu prácu. Vďaka bohatému príslušenstvu si poradí s akoukoľvek zemnou alebo výkopovou prácou. Na miestach, kde nie je potrebný až taký vysoký výkon a sila, využívame rýpadlo-nakladač New Holland B110. Na prepravu sypkých materiálov využívame nákladné vozidlo Volvo FL6 a Liaz 300 - 3 stranný sklápač.

 • Výkopové práce
  Výkopové práce
  Výkopy základov, drenážnych jám, septikov, bazénov, šácht, pivníc, výkopy pre inžinierske siete a pod.
 • Úprava terénu
  Úprava terénu
  Úprava terénov, záhrad, príjazdových ciest, chodníkov, parkovísk, planírovanie pozemkov a príprava podkladu stavieb.
 • Búracie práce
  Búracie práce
  Vykonávame búranie a demolácia menších objektov a stavieb a následnú odvoz suti.
 • Nakladanie a preprava
  Nakladanie a preprava
  Zabezpečujeme nakladanie a odvoz stavebného odpadu a stavebného materiálu.
 • Skládka stavebného odpadu
  Skládka stavebného odpadu
  Recykláty, stavebný odpad a stavebný materiál umiestňujeme na pozemku našej prevádzky o rozlohe 2500m2.

  Recyklácia

  Prečo recyklovať stavebný odpad?
  Stavebné odpady a odpady z demolácií predstavujú jeden z najvýznamnejších zdrojov odpadu vo svete a pritom majú vysoký potenciál opätovného použitia a recyklácie. Cieľom recyklácie je taktiež zníženie uhlíkovej stopy pri stavebných činnostiach, a to znížením prepravy odpadu aj výstupu z recyklácie stavebného odpadu. Podľa novely zákona pôvodca odpadu, ktorý realizuje stavbu nad 300 m2 zastavanej plochy, bude povinný zhodnotiť, recyklovať alebo opätovne použiť najmenej 70 % hmotnosti stavebného odpadu alebo odpadu z demolácie.

  Na recykláciu drobného stavebného odpadu využívame čeľusťový drvič s kapacitou 20-60 t/hod s triedením na frakcie 0-32, 0-63, 0-90, 32-63, zásypový prach 0-16. Vytvárame recyklát tehlový zmiešaný, betónový a kamenný-pieskovcový. Vstup drviča je 600x400 mm a jeho regulovaný výstup je 30-80 mm. Recykláty, stavebný odpad a materiál uskladňujeme na pozemku prevádzky o rozlohe 2500m2.

  Cenník recyklátov

  Tehlový zmiešaný recyklát
  Tehlový zmiešaný recyklát
  Tehlový recyklát obsahuje len tehly s možným prídavkom škridle so striech. Teholvý zmiešaný recyklát obsahuje, betón, tehlu, keramiku a kameň.
  2-4 € / tona
  Betónový recyklát
  Betónový recyklát
  Betónový recyklát obsahuje betón z panelov panelov, starých základov, stĺpov, obrubnikov.
  6-8 € / tona
  Pieskovcový recyklát
  Pieskovcový recyklát
  Pieskovcový recyklát tvorý čistý drvený pieskovcový kameň.
  5-7 € / tona
  Zásypový prach
  Zásypový prach
  Zásypový prach tvoria tie najmenšie čiastočky drveného materiálu.
  6-10 € / tona
  Dunaj
  Dunaj
  Okrasný štrk 16-32
  40 € / tona

  Cenník

  • New Holland B115B
   New Holland B115B
   • Hmotnosť: 9200
    Kg
   • Maximálny dosah: 446
    cm
   • Maximálny hĺbkový dosah: 459
    cm
   • Šírka stroja: 227
    cm
   • Výška stroja: 396
    cm
   • Dĺžka stroja: 569
    cm
   Výkopové práce (bez DPH)
   45 € / hod.
   Búracie kladivo (bez DPH)
   70 € / hod.
  • New Holland B110
   New Holland B110
   • Hmotnosť: 8500
    Kg
   • Maximálny dosah: 354
    cm
   • Maximálny hĺbkový dosah: 459
    cm
   • Šírka stroja: 227
    cm
   • Výška stroja: 396
    cm
   • Dĺžka stroja: 569
    cm
   Výkopové práce (bez DPH)
   45 € / hod.
   Zemný vrták (bez DPH)
   60 € / hod.
  • Nákladné vozidlo Volvo FL6
   Nákladné vozidlo Volvo FL6
   • Hmotnosť: 5800
    Kg
   • Užitočná hmotnosť: 6000
    Kg
   • Šírka vozidla: 230
    cm
   • Výška vozidla: 250
    cm
   • Dĺžka vozidla: 650
    cm
   • Šírka ložnej plochy: 230
    cm
   • Dĺžka ložnej plochy: 430
    cm
   Preprava (bez DPH)
   Dohodou € / km
   Práca s nákladom (bez DPH)
   Dohodou € / hod.
  • Uloženie stavebného odpadu a recyklátu
   Uloženie stavebného odpadu a recyklátu
   • Rozloha prevádzky: 2500
    m2
   • Kapacita drviča: 20-60
    t / hod
   • Vstup drviča: 600x400
    mm
   • Regulácia výstupu: 30-80
    mm
   Uloženie odpadu (bez DPH)
   17 01 01 Betón (bez DPH)
   26 €/t
   17 01 01 Armovaný betón do 50cm (bez DPH)
   35 €/t
   17 01 01 Panely, armovaný betón nad 50cm (bez DPH)
   52 €/t
   17 01 02 Tehla (bez DPH)
   21 €/t
   17 01 07 Zmes betónu, tehál, obkladačiek a dlaždíc (bez DPH)
   26 €/t
   17 01 07 Zmes betónu, tehál, obkladačiek a dlaždíc-silne znečistené (bez DPH)
   75 €/t
   17 05 04 výkopová zemina (bez DPH)
   pripravujeme €/t
   17 05 06 výkopová zemina (bez DPH)
   pripravujeme €/t
   17 03 02 bitúmenové zmesi (bez DPH)
   pripravujeme €/t
  • Nákladné vozidlo Liaz 18.29
   Nákladné vozidlo Liaz 18.29
   • Hmotnosť: 8250
    kg
   • Užitočná hmotnosť: 9750
    kg
   • Šírka vozidla: 250
    cm
   • Výška vozidla: 340
    cm
   • Dĺžka vozidla: 686
    cm
   • Šírka ložnej plochy: 242
    cm
   • Dĺžka ložnej plochy: 440
    cm
   Preprava (bez DPH)
   Dohodou € / km
   Práca s nákladom (bez DPH)
   € / hod

   Galéria

   Kontakt

   Napíšte nám

   Správa bola úspešne odoslaná